بررسی ابعاد تلویزیون های هوشمند
چگونه ابعاد تلویزیون ها را اندازه بگیریم؟

همانگونه که می دانید سایز تلویزیون ها براساس اینچ نامگذاری می شود و شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که منظور از تلویزیون ۴۹ اینچ چیست ؟ و ابعاد تلویزیون (ارتفاع و عرض ) چگونه محاسبه می شود؟
در این مطلب از بانه ورلد می خواهیم در مورد نحوه اندازه گیری ابعاد تلویزیون ها صحبت کنیم پس با ما همراه باشید.

اینچ در تلویزیون چیست ؟

وقتی گفته می شود تلویزیون ۴۹ اینچ یا ۵۵ اینچ منظور قطر تلویزیون است که به اینچ اندازه گیری شده است.شکل زیر نشان می دهد که منظور از اینچ در تلویزیون چیست.

محاسبه ابعاد تلویزیون

با توجه به اینکه هر اینچ معادل ۲٫۵۴ سانتیمتر است پس تلویزیون ۴۹ اینچ یعنی یک تلویزیون که قطری معادل ۱۲۴٫۴۶ سانتیمتر دارد.
برای ما در اینجا ابعاد تلویزیون یعنی ارتفاع و عرض آن مهم است چون معمولا وقتی تلویزیون را میخواهیم نصب کنیم باید سایز آن با مکانی که قرار است نصب شود همخوانی داشته باشد در غیر اینصورت ممکن است دچار مشکل شویم.در اینجا ما سایز تلویزیون ها را براساس اینچ و ارتفاع و عرض را برحسب سانتیمتر مشخص کرده ایم تا احیانا اگر خواستید ابعاد تلویزیون را بدانید سریع آن را پیدا کنید.
در شکل زیر ابعاد هر تلویزیون برحسب سانتیمتر نوشته شده و می توانید بررسی کنید که برای فضای موردنظر شما مناسب است یا خیر.

ابعاد تلویزیون های هوشمند